Her finn du namn og adresser til styremedlemmer, gruppeleiarar og anna personell i MIL 2017:

Styret i MIL 2017


Eldbjørg Hatledal – leiar eldbjorg.hatledal@gmail.com 97 07 66 95

Sigbjørn Fænn nestleiar - siggen_fen@hotmail.no 48 25 26 62

Antonia Karete Haugen Kongsvik – sekretær antoniak@online.no 90 99 99 88
Monica Halsteinslid monica@termopartner.no 41 68 40 66
Endre Håberg endre.haberg@hotmail.com 90768081
Stig-Ove Brobakke sti-o-br@online.no 93838790


1.vara: Bente Bjerkenaas
2.vara: Sigbjørn Kirkeeide

----------------------------------------------------------------
Nils Heggdal - kasserar nils@iras.as 92 60 66 63
-----------------------------------------------------------------

Dagleg leiar Ullsheim/ansvarleg for utleige av Ullsheimsanlegget:


Klemet Bø dagleg leiar Ullsheim klem-b@online.no 91 31 95 12

--------------------------------------------------------------------
Gruppeleiarar:

Monica V. Halsteinslid skiskyting monica@termopartner.no 41 68 40 66
Sigbjørn Fænn ski siggen_fen@hotmail.no 48 25 26 62
Margunn Hjelmeset barneidr.sk. marg-hje@frisurf.no 41 62 82 68
Antonia Karete Kongsvik friidrett antoniak@online.no 90 99 99 88
Per Jakob Kyrkeeide trim per.jakob.kyrkjeeide@enivest.net 92 22 30 02
Per Øen orientering per-oee@online.no 90 05 42 38

Andre:

Per Jakob Kyrkeeide vaktm/ reinh per.jakob.kyrkjeeide@enivest.net 92 22 30 02
Antonia Karete Haugen Kongsvik – heimesida antoniak@online.no 90 99 99 88Oversikt over gruppestyra, revisorar og valnemnd i 2017


Styret i skiskyttargruppa 2017


Leiar: Monica Halsteinslid
Nestleiar: John Roger Meland
Styremedlem: Jan Egil Gjørven
Styremedlem: Kari Tonning
Styremedlem: Torstein Breivik

Styret i skigruppa 2017


Leiar: Sigbjørn Fænn
Styremedlem: Margunn Hjelmeset
Styremedlem: Kjetil Svarstad
Styremedlem: Anita Linda Pettersen Almskår
Styremedlem: Ivar John ErdalStyret i orienteringsgruppa 2017:


Kontaktperson: Per Øen
Styremedlem: Grete Zachariassen
Styremedlem: Gisle Bøe


Styret for barne- og ungdomsgruppa, trimgruppa/friidrettsgruppa 2017:Leiar: Per Jakob Kyrkjeeide
Styremedlem: Bodil Dybevoll
Styremedlem: Sigbjørn Kirkeeide
Styremedlem: Even Nesje
Kontaktperson friidrett: Antonia Karete H. Kongsvik
Kontaktperson Postvegløpet: Eldbjørg Hatledal
Leiar Markane og Stryn barneidrettskule: Margunn Hjelmeset


Revisorar 2017:

Ester Anny Skrede
Randi Lindvik
Varamedlem: Per Ove Kjøs


Valnemnd i 2017:

Leiar: Vidar Stavik
Medlem: Frank Jakob Sandbakk
Medlem: Torill Guddal
Medlem: Tonje Brenvik

Varamedlem: Monica Osvold


Styremedlem i Team Statkraft Nordfjord: John Roger Meland
Powered by: Bloc