SSF-cup på Ullsheim 24.januar

Postet av Markane IL den 17. Jan 2021

Markane IL tek over SSF Cup søndag 24. januar med krinsrenn i friteknikk på Ullsheim.

SSF Cup 24. januar skulle opphaveleg avviklast i samband med Kleivanerennet, men ut i frå ei heilheitsvurdering har Fjellhug/Vereide IL bestemt å utsette Kleivanerennet inntil vidare. Markane IL har tatt på seg å arrangere SSF Cup 24. januar.

Arrangementet inngår i SSF Cup for rekrutt (11-16 år) og vert avvikla i friteknikk.

INNBYDING TIL SSF CUP FRI TEKNIKK 24.01.2021

MERK! Føresette og støtteapparat må også melde seg på rennet på førehand gjennom rennpåmelding i Min idrett. Dette grunna avgrensing på maksimalt 200 personar til stades på arrangementet. Meld på i klasse «Føresette og støtteapparat».

Lenke til påmelding.

PÅMELDING PÅ MIN IDRETT (Påmelding innan torsdag 21.01 kl.2359

Smittevern:

  • Har du symptom på luftvegsinfeksjon og covid-19 skal du ikkje møte opp på arrangementet.
  • Ein oppmodar om at alle praktiserar god handhygiene.
  • Alle skal halde avstand – hugs regelen om 1 meter avstand.
  • Det er ikkje høve til å opphalde seg inne i klubbhuset/kafeen eller arenabygget.
  • Alle (funksjonærar, deltakarar og føresette) må registrere seg ved ankomst Ullsheim (i samband med parkering). 

0 Kommentar

Innkalling til årsmøte tysdag 8.desember 2020

Postet av Markane IL den 8. Nov 2020

Det vert årsmøte i Markane IL tysdag 8. desember 2020 kl.19.00 på Ullsheim. 

Møtet vert gjennomført i trå med dei restriksjonar som vert gjeldane på møtetidspunktet

Sakliste for årsmøte  08.12.2020

Del 1: Årsmelding for styret 2020 med anleggsplan

Del 2: Årsmelding for gruppene 2020

Del 3: Rekneskap 2020 og budsjett 2021

Velkomne!


0 Kommentar

Innkalling til omframt årsmøte måndag 28.9.2020 kl.1930

Postet av Markane IL den 14. Sep 2020

Styret innkallar til omframt årsmøte i Markane IL måndag 28.september 2020 kl.1930.

Sak 1. "Spelemiddelsøknad til opprusting av løyper på Ullsheim"

            Rehabilitering av skiløyper Ullsheim – nord nord-vest. Sjå vedlegg

Sak 2:  Fullmakt til å ta opp byggelån.

Dersom rehabiliteringsplanane vert vedteke gjennomført, ber styret i Markane IL om fullmakt til å ta opp byggelån.

 Saksvedlegg til omframt årsmøte 28.9.2020.pdf

Etter at årsmøtet er heva vil det bli orientert om:.

Innspel til kommunedelsplanen – handlingsplan ordinære anlegg.

Alle velkomne!


0 Kommentar

Resultatliste frå sesongens siste nær-o-løp

Postet av Markane IL den 14. Sep 2020


Sesongens siste nær-o-løp vart arrangert frå Sølvbergstøylen torsdag 10.september. Løpet var også lagsmeisterskap for Markane. I alt 28 deltakarar stilte opp.


Resultat frå nær-o-løp nr 8 frå Sølvbergsstøylen/LM Markane Dato 10.09.2020


0 Kommentar

Resultatliste for nær-o-løp nr 6 frå Ulvedalsdemmen

Postet av Markane IL den 14. Sep 2020

Her er resultatlista frå sesongens 6. nær-o-løp som vart arrangert av IL Veten med start frå Ulvedalsdemmene.

Resultatliste nær-o-løp nr 6 frå Ulvedalsdemmene Dato 27.08.2020


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline