Her finn du namn og adresser til styremedlemmer, gruppeleiarar og anna personell i MIL 2019:

Styret i MIL 2019

Eldbjørg Hatledal – leiar eldbjorg.hatledal@gmail.com 97 07 66 95

Sigbjørn Fænn nestleiar - siggen_fen@hotmail.no 48 25 26 62


Antonia Karete Haugen Kongsvik – sekretær antoniak@online.no 90 99 99 88
Monica Halsteinslid monica@termopartner.no 41 68 40 66
Sjur Ole Svarstad
Kåre Gloppestad


1.vara: Sigbjørn Kirkeeide
2.vara: Anne Marie Svarstad

----------------------------------------------------------------
Nils Heggdal - kasserar nils@iras.as 92 60 66 63
-----------------------------------------------------------------

Dagleg leiar Ullsheim/ansvarleg for utleige av Ullsheimsanlegget:


Klemet Bø dagleg leiar Ullsheim klem-b@online.no 91 31 95 12

--------------------------------------------------------------------
Gruppeleiarar:

Torstein Breivik
Sigbjørn Fænn ski siggen_fen@hotmail.no 48 25 26 62
Margunn Hjelmeset barneidr.sk. marg-hje@frisurf.no 41 62 82 68
Antonia Karete Kongsvik friidrett antoniak@online.no 90 99 99 88
Even Nesje trim even.nesje@enivest.net 90102737
Per Øen orientering per-oee@online.no 90 05 42 38

Andre:

Per Jakob Kyrkeeide vaktm/ reinh per.jakob.kyrkjeeide@enivest.net 92 22 30 02
Antonia Karete Haugen Kongsvik – heimesida antoniak@online.no 90 99 99 88Oversikt over gruppestyra, revisorar og valnemnd i 2019


Styret i skiskyttargruppa 2019


Leiar: Torstein Breivik
Nestleiar: John Roger Meland
Styremedlem: Sissel Svarstad
Styremedlem: Malin Carlsson
Styremedlem: Sveinung Otterdal


Styret i skigruppa 2019


Leiar: Sigbjørn Fænn
Styremedlem: Margunn Hjelmeset
Styremedlem: Kjetil Svarstad
Styremedlem: Vidar Stavik
Styremedlem: Johnny Seljeset
Styret i orienteringsgruppa 2019:


Kontaktperson: Per Øen
Styremedlem: Grete Zachariassen
Styremedlem: Gisle Bøe


Styret for barne- og ungdomsgruppa, trimgruppa/friidrettsgruppa 2019:


Leiar: Even Nesje
Styremedlem: Bodil Dybevoll
Styremedlem: Sigbjørn Kirkeeide
Styremedlem: Siri Linn Haugen
Kontaktperson friidrett: Antonia Karete H. Kongsvik
Kontaktperson Postvegløpet: Eldbjørg Hatledal
Leiar Markane og Stryn barneidrettskule: Margunn Hjelmeset


Revisorar 2019:

Ester Anny Skrede
Randi Lindvik
Varamedlem: Per Ove Kjøs


Valnemnd i 2019:

Leiar: Kristin Hatledal
Medlem: Margrete Garlid
Medlem: Tor Ivar Kandal

Varamedlem: Monica Osvold


Styremedlem i Team Statkraft Nordfjord: John Roger Meland
Levert av IdrettenOnline