Her finn du namn og adresser til styremedlemmer, gruppeleiarar og anna personell i MIL 2019:

Styret i MIL 2020

Eldbjørg Hatledal – leiar eldbjorg.hatledal@gmail.com 97 07 66 95

Sigbjørn Fænn nestleiar - siggen_fen@hotmail.no 48 25 26 62


Antonia Karete Haugen Kongsvik – sekretær antoniak@online.no 90 99 99 88
Monica Halsteinslid monica@termopartner.no 41 68 40 66
Sjur Ole Svarstad
Kåre Gloppestad


1.vara: Sigbjørn Kirkeeide
2.vara: Anne Marie Svarstad annemariesvarstad3@gmail.com

----------------------------------------------------------------
Nils Heggdal - kasserar nils@iras.as 92 60 66 63
-----------------------------------------------------------------

Dagleg leiar Ullsheim/ansvarleg for utleige av Ullsheimsanlegget:


Klemet Bø dagleg leiar Ullsheim klem-b@online.no 91 31 95 12

--------------------------------------------------------------------
Gruppeleiarar:

Pål Trøsken skiskyting  paal.troesken@gmail.com  41 32 78 22
Sigbjørn Fænn ski siggen_fen@hotmail.no 48 25 26 62
Margunn Hjelmeset barneidr.sk. marg-hje@frisurf.no 41 62 82 68
Antonia Karete Kongsvik friidrett antoniak@online.no 90 99 99 88
Ann Kristin Grodås trim grodaas@blisunn.no  41 45 75 53
Anne Marie Svarstad orientering am_svarstad@hotmail.com 92 60 90 77

Andre:

Per Jakob Kyrkeeide vaktm/ reinh per.jakob.kyrkjeeide@enivest.net 92 22 30 02
Antonia Karete Haugen Kongsvik – heimesida antoniak@online.no 90 99 99 88Oversikt over gruppestyra, revisorar og valnemnd i 2020


Styret i skiskyttargruppa 2020


Leiar: Pål Trøsken
Nestleiar: John Roger Meland
Styremedlem: Sissel Svarstad
Styremedlem: Malin Carlsson
Styremedlem:  Torstein Breivik

Styremedlem: Jørn Hilde


Styret i skigruppa 2020


Leiar: Sigbjørn Fænn
Styremedlem: Margunn Hjelmeset
Styremedlem: Kjetil Svarstad
Styremedlem: Vidar Stavik
Styremedlem: Johnny Seljeset
Styret i orienteringsgruppa 2020:


Leiar: Anne Marie Svarstad   
Styremedlem: Aslaug Thingnes Bø
Styremedlem: Gisle Bøe                                                                                                                                                                                                                Styremedlem: Henning Heimlid


Styret for barne- og ungdomsgruppa, trimgruppa/friidrettsgruppa 2020:


Leiar: Ann Kristin Grodås
Styremedlem: Even Nesje

Styremedlem: Sigbjørn Kirkeeide

Styremedlem: Marte Holien Bø

Kontaktperson friidrett: Antonia Karete H. Kongsvik

Kontaktperson Postvegløpet: Eldbjørg Hatledal

Leiar Markane og Stryn barneidrettskule: Margunn Hjelmeset


Revisorar 2020:

Ester Anny Skrede
Randi Lindvik
Varamedlem: Per Ove Kjøs


Valnemnd i 2020
Leiar: Margrete Garlid
Medlem: Tor Ivar Kandal                                                                                                                                                                                                               Medlem: Ingrid Wangensteen Flore

Varamedlem: Monica Osvold


Styremedlem i Team Statkraft Nordfjord: John Roger Meland

Levert av IdrettenOnline