Her finn du namn og adresser til styremedlemmer, gruppeleiarar og anna personell i MIL 2024

Styret i MIL 2024

Sjur Ole Svarstad sjurole@hotmail.com   leiar

Monica Halsteinslid monica@termopartner.no 41 68 40 66  nestleiar

Antonia Karete Haugen Kongsvik – sekretær antoniakaretekongsvik@gmail.com  90 99 99 88

Torbjørn Hatledal thatledal@gmail.com 

Sigbjørn Kirkeeide sigbjorn@fjossystemer.no 

Margrete Garlid  margarli@frisurf.no 

1.vara: Anne Marie Svarstad- annemariesvarstad3@gmail.com 

2.vara: Even Nesje  even.nesje@enivest.net 


----------------------------------------------------------------
Nils Heggdal - kasserar nils@iras.as 92 60 66 63
-----------------------------------------------------------------

Ansvarleg for utleige av Ullsheimsanlegget:


Klemet Bø Sponsoransvarleg Ullsheim klem-b@online.no 91 31 95 12

--------------------------------------------------------------------
Gruppeleiarar:

Pål Trøsken skiskyting  paal.troesken@gmail.com  41 32 78 22
Sigbjørn Fænn ski siggen_fen@hotmail.no 48 25 26 62
Margunn Hjelmeset barneidr.sk. marg-hje@frisurf.no 41 62 82 68
Antonia Karete Kongsvik friidrett antoniakaretekongsvik@gmail.com 90 99 99 88
Anne Marie Svarstad orientering  annemariesvarstad3@gmail.com 92 60 90 77

Andre:

Per Jakob Kyrkeeide vaktm/ reinh per.jakob.kyrkjeeide@enivest.net 92 22 30 02
Antonia Karete Haugen Kongsvik – heimesida antoniakaretekongsvik@gmail.com  90 99 99 88Oversikt over gruppestyra, revisorar og valnemnd i 2023


Styret i skiskyttargruppa 2023


Kontaktperson: Pål Trøsken
Nestleiar: John Roger Meland
Styremedlem: Torstein Breivik
Styremedlem: Nils Heggdal
Styremedlem:  Anne Irene Teige

Styret i skigruppa 2023


Leiar: Sigbjørn Fænn
Styremedlem: Margunn Hjelmeset
Styremedlem: Kjetil Svarstad
Styremedlem: Samuline Seljeset
Styremedlem: Ingrid Wangensteen Flore


Styret i orienteringsgruppa 2023:


Leiar: Anne Marie Svarstad   
Styremedlem: Aslaug Thingnes Bø
Styremedlem:  Kristin Hatledal                                                                                                                                                                                                    Styremedlem: Henning Heimlid


Styret for barne- og ungdomsgruppa, trimgruppa/friidrettsgruppa 2023:

Kontaktperson trim: Marte Holien Bø

Kontaktperson Markanebadinga: Even Nesje

Styremedlem: Renate Berstad

Kontaktperson friidrett: Antonia Karete Haugen Kongsvik

Kontaktperson Postvegløpet: Sjur Ole Svarstad

Leiar Markane og Stryn barneidrettskule: Margunn Hjelmeset


Kontrollutval 2023:
Monica Osvold
Per Hatledal
Varamedlem: Vigdis Sætren


Valnemnd i 2023              
Leiar:  Idar Holen

Medlem: Johan Eirik Meland

Medlem: Eldbjørg Hatledal                                                                                                                                                                        

Varamedlem:Ole Morten Grodås


Styremedlem i Team Statkraft Nordfjord: John Roger Meland