Markanebadinga.

Oppstart haustsesongen 2019: måndag 16. september kl.1900 i Stryn symjehall

Eigenandelen for sesongen 2019/2020 Born kr.300,- Vaksne kr.500,- Familie kr. 950,-

                                                                                             

   Dei som deltek på badinga, må vere medlemer i Markane IL.

Kvar måndag fram til påske!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Måndag mellom kl.1900 -2000 har vore fast tidspunkt for Markanebadinga i mange år.

Badingsesongen byrjar i september og varer til påske.

Idrettslaget stiller med eigne vakter for å halde kostnaden nede.

Ein må ta badevaktkurs kvart år for å kunne være vakt.

Det er kommunen som arrangerer badevaktkursa, og Røde Kors som held dei.

Kursa blir avvikla om hausten og vert annonsert i Fjordingen og på heimesida til badehallen.

 

Det er mange som kjem kvar mandag kl.1900 og kosar seg i bassenget. Vi synest dette er eit svært godt tilbod til lagets medlemmar!