Innkalling til årsmøte tysdag 8.desember 2020

Postet av Markane IL den 8. Nov 2020

Det vert årsmøte i Markane IL tysdag 8. desember 2020 kl.19.00 på Ullsheim. 

Møtet vert gjennomført i trå med dei restriksjonar som vert gjeldane på møtetidspunktet

Sakliste for årsmøte  08.12.2020

Del 1: Årsmelding for styret 2020 med anleggsplan

Del 2: Årsmelding for gruppene 2020

Del 3: Rekneskap 2020 og budsjett 2021

Velkomne!
Innkalling til omframt årsmøte måndag 28.9.2020 kl.1930

Postet av Markane IL den 14. Sep 2020

Styret innkallar til omframt årsmøte i Markane IL måndag 28.september 2020 kl.1930.

Sak 1. "Spelemiddelsøknad til opprusting av løyper på Ullsheim"

            Rehabilitering av skiløyper Ullsheim – nord nord-vest. Sjå vedlegg

Sak 2:  Fullmakt til å ta opp byggelån.

Dersom rehabiliteringsplanane vert vedteke gjennomført, ber styret i Markane IL om fullmakt til å ta opp byggelån.

 Saksvedlegg til omframt årsmøte 28.9.2020.pdf

Etter at årsmøtet er heva vil det bli orientert om:.

Innspel til kommunedelsplanen – handlingsplan ordinære anlegg.

Alle velkomne!
Resultatliste for nær-o-løp nr 6 frå Ulvedalsdemmen

Postet av Markane IL den 14. Sep 2020

Her er resultatlista frå sesongens 6. nær-o-løp som vart arrangert av IL Veten med start frå Ulvedalsdemmene.

Resultatliste nær-o-løp nr 6 frå Ulvedalsdemmene Dato 27.08.2020
Resultatliste frå sesongens siste nær-o-løp

Postet av Markane IL den 14. Sep 2020


Sesongens siste nær-o-løp vart arrangert frå Sølvbergstøylen torsdag 10.september. Løpet var også lagsmeisterskap for Markane. I alt 28 deltakarar stilte opp.


Resultat frå nær-o-løp nr 8 frå Sølvbergsstøylen/LM Markane Dato 10.09.2020
Sesongens siste nær-o-løp/LM Markane på Sølvbergsstøylen 10.september

Postet av Markane IL den 8. Sep 2020

Det blir sesongens åttande og siste nær-o-løp torsdag 10 september kl 18.00. Løpet er også lagsmeisterskap for Markane IL. Frammøte på Yste Sølvbergstøylen. Det er merka frå Coop Fjelli. Bomveg.
Løyper for alle! A-Lang, A-kort, C-løype og N-løype. Vel møtt!Resultatliste for nær-o-løp nr 7 på Tonningssetra

Postet av Markane IL den 6. Sep 2020

Her er resultatlista frå sesongens 7. nær-o-løp. Løpet gjekk med utgangspunkt frå Tonningssetra torsdag 3.september. I alt 22 løparar deltok i o-løpet som også var lagsmeisterskap for Veten. 


Resultatliste frå nær-o-løp nr 7 på Tonningssetra 03.09.2020
Nær-o-løp nr 6 på Tonningssetra torsdag 3.september

Postet av Markane IL den 31. Aug 2020

Torsdag 3.september er det klart for sesongens 6.nær-o-løp. Løpet har start frå Tonningssetra. Start frå kl. 1800. Løyper som passar alle nivå, i fint terreng. Bomveg frå Stryn skisenter. 

NB! Lagsmeisterskap for Veten (Markane sitt lagsmeisterskap blir torsdag 10. september).

Vel møtt!
Resultatliste frå nær-o-løp nr 5 på Ullsheim

Postet av Markane IL den 31. Aug 2020

Sesongens femte nær-o-løp vart arrangert på Ullsheim. I overkant av 30 løparar deltok.

Her er resultatlista:

Resultatliste frå nær-o-løp nr 5 på Ullsheim 13.8.2020
Setretrimmen tek i bruk GeoReg

Postet av Markane IL den 31. Aug 2020

Digital registrering av setretrim

Markane IL har no gått over til registrering av setretrimmen digitalt. Dette gjer vi med Georeg sin app.

Info om sesongen 2019/2020: 

På grunn av korona blei denne perioden spesiell for alle. Det blei oppmoda til å ikkje nytte seg av bøker på hytter rundt om på fjelltrimpostar, samt nokre fekk vi teke ned. Samstundes har ikkje den digitale løysinga vore klar før på seinsommaren. Vi vil derfor denne sesongen premiere ut i frå deltaking og uttrekkspremiar. 

Vi starter ny sesong 1. september 2020 – no med digital registrering! 

Georeg - eit system for registrering av fjelltrimpoeng

Slik går du fram ved første gangs bruk:

 • Registrer ein konto på georeg.no.
 • Last ned appen Georeg til smarttelefonen din og logg deg inn på din konto. 

Dette gjer du når besøker ein fjelltrimpost:

 • Opne appen når du er ved ein registrert fjelltrim-post (innan 30 meter frå posten).
 • Trykk ”registrer”.
 • Du får ei melding med kor høg poengsum du har oppnådd, samt dei 5 – 6 siste personane som har besøkt posten. 
 • Du kan logge deg inn på di personlege side på http://georeg.no/ for å etterregistrere turar og sjå oversikt over den totale poengsummen din. For etterregistrering vert det kravd eit «Pro abonnement» som kostar 120,- per år. 
 • http://georeg.no/ finn du meir informasjon. 

Registrering av born på tur

Dersom du skal registrere borna dine på tur, må du opprette eigen profil for desse. Dette kan du gjere ved å lage ein profil på georeg.no med deira fødselsdato som brukarnamn (skriv inn deira fødselsdato der det står mobilnummer i registreringa av ny bruker), du må deretter logge inn på deira bruker på appen din når du er på tur. 


Foto frå Maursetsetra teke av Bodil Dybevoll
Nær-o-løp med start frå Ulvedalsdemmene torsdag 27.august

Postet av Markane IL den 27. Aug 2020

IL Veten arrangerer nær-o-løp torsdag 27.august. Frammøte ved Ulvedalsdemmene, merka frå Sagedammen. Hugs å betale for bruk av vegen. (eller ein kan også gå den fine turen opp til samlingsplassen). Start frå 18.00. 

Alle velkomne!
Markanebadinga startar opp att måndag 31.august kl.1900

Postet av Markane IL den 26. Aug 2020

Markanebading startar opp att i Stryn symjehall måndag 31.august kl.1900-2000 og kjem til å gå kvar måndag framover.

Her er nokre koronatiltak som må følgjast:

1-meterreglen gjeld for heile anlegget, det vil seie at maks tal  på personar i følgjande område vert:

-   30 personar i hallen til ein kvar tid

-  10 personar i barnebassenget

-  10 personar i kvar garderobe

-   4 personar i kvar badstue

·  Flytebrett og armringar skal ikkje lånast ut.

Badinga er for medlemer i Markane IL. Nye medlemer er velkomne!

 På grunn av at det berre er tillete med 30 personar i hallen til ein kvar tid, kan ikkje hallen nyttast til "opphaldsrom" under badinga. Dei som ønskjer å bade er prioriterte og det er ikkje høve til å berre vere med og sitje på land sidan dette vil "ta" ein plass frå dei som ønskjer å bade.

Vel møtt til ny sesong.
Skytestadion vert stengt frå måndag 17.8 p.g.a. oppgradering

Postet av Markane IL den 17. Aug 2020

Skytestadion vert stengt frå måndag 17.8 på grunn av utskifting  av blinkane. Stenginga varer i alle fall ut veka.
Nær-o-løp på Ullsheim 13.august

Postet av Markane IL den 11. Aug 2020

Nær-o-løpa startar opp att etter sommarpausen. Markane IL arrangerer torsdag 13.august nær-o-løp med start frå Ullsheim. Start frå kl. 1800. Løyper for alle. Alle velkomne!
Turorientering 2020

Postet av Markane IL den 7. Jul 2020Markane IL og IL Veten er i gong med turorientering for sesongen.
Tradisjonelle konvoluttar med kart og klippekort kan kjøpast på Esso Stryn Bensinstasjon, Ytre-Eide Sport 1 og Coop Fjelli.

Nytt av året er at ein alternativt kan bruke TurOrientering.no til å kjøpe kart og registrere postane. Eller ein kan bruke appen TurOrientering på smarttelefonen. Den kjem det ny utgåve av i løpet av veke 28.
På postane heng det i år ikkje klippetenger, men står ein kode som ein skriv ned på kontroll-/klippekortet eller ein legg den inn i appen TurOrientering eller registrerer posten på TurOrientering.no.

Årets Turorientering er fordelt på fem områder:  Tverrfjellet, Vangen Vest, Stryn (Tonningskamben) , Faleidsstøylen og Ullsheim. Til saman 40 postar ligg ute i terrenget fram til 12. oktober.


Meir infor om turorientering finn du på denne lenka her: https://turorientering.no/markaneil/ 


Orienteringsgruppene i IL Veten og Markane IL ønskjer alle ein god sommar og god turorientering!

 Resultat frå nær-o-løpa våren 2020

Postet av Markane IL den 1. Jul 2020

Her er resultatlistene frå dei fire nær-o-løpa som har vore arrangerte i vår. På grunn av problem med tidtakinga på første løp er her berre deltakarliste frå dette løpet. Løpet tel likevel med i samandraget. Dei som orienterer for Markane IL kan sikre seg årets samanlagtpremie ved å delta på minst halvparten av årets løp.

Deltakarliste for nær-o-løp nr 1. Arrangør Markane IL Dato: 14.05.2020

Resultatliste for nær-o-løp nr 2 Arrangør IL Veten Dato 28.05.2020

Resultatliste for nær-o-løp nr 3 Arrangør Markane IL Dato 11.06.2020

Resultatliste for nær-o-løp nr 4 Arrangør IL Veten Dato 18.06.2020

Velkomen til fleire o-løp etter somarpausen!

Nær-o-løp torsdag 18.juni på Bergset.

Postet av Markane IL den 25. Jun 2020

Siste nær o-løp før sommarpausen vert på Bergset, merka frå Bergsetbrua torsdag 18. juni 2020 

IL Veten er arrangør.

Start frå kl. 18.00 -

Løyper:

N-løype: ca 1,5 km

C-løype: 2,9 km

A-kort: 2,8 km

A-lang: 4,9 km

Flott terreng!

Velkommen på nær o-løp!
Nær o-løp på Sindre torsdag 11. juni 2020

Postet av Markane IL den 9. Jun 2020


Nær o-løp på skytebana på Sindre

Torsdag 11. juni 2020 

Start frå kl. 18.00 -


Løyper:

N-løype: 1,5 km

C-løype: 2,5 km

A-kort: 3,0 km

A-lang: 5,1 km


Her er løyper tilpassa alle nivå om du er nybegynner eller godt øvd. 


Velkommen på nær o-løp!
Resultat frå nær-o-løp nr 2 ved Sagedammen 28.5

Postet av Markane IL den 1. Jun 2020

I alt 35 o- løparar var i aksjon under sesongens andre nær-o-løp som vart arrangert av IL Veten.

Her er resultatlista: 

Resultatliste nær-o-løp 2 Sagedammen 28.5.2020
Postvegløpet 2020 er utsett

Postet av Markane IL den 31. Mai 2020

På grunn av covid-19-situasjonen vert det ikkje Postvegløp første onsdagen i juni. Vi satsar på å kunne arrangere løpet seinare i sommar og kjem tilbake med dato når denne er klar.
Nær o-løp

Postet av Markane IL den 10. Mai 2020


Hurra! 

Vi kan no starte opp med vanlege nær o-løp, og vi tilpassar oss dei retningslinjene som vi har fått i høve smittevern (sjå under). 

Datoar for nær o-løp fram til sommarferien:

Torsdag 14. mai: Markane IL

Torsdag 28. mai: Veten IL

Torsdag 11. juni: Markane ILTorsdag 18. juni: Veten IL

Vi vil legge ut nye UsynligO løyper dei vekene det ikkje er nær o-løp.

Torsdag 14. mai frå kl. 18.00 blir det nær o-løp på Sætren.N-løypeC-løypeA-løypeVelkommen!

Smitteverntiltak nær o-løp

Arrangør:

 • Eigen smittevernansvarleg på kvart arrangement
 • Alle bukkar skal spritast ved utsetting
 • Sprit hender før pakking av kart

Deltakarar:

 • Alle deltakarar må vere heilt friske
 • Sprite brikke og hender før og etter løpet. Ved synlig skit skal hender og brikke vaskast med vatn før brikka blir registrert.
 • Trekk vekk frå posten med ein gong etter stempling.
 • Hald god avstand i start og mål området.
 • Lånebrikker hentast på eige bord og skal leggast i kasse etter bruk.
 • Lapp med strekktider blir ikkje delt ut.NC skiskyting 21.-23.januar 2022

Postet av Markane IL den 29. Mar 2020

Det vert Norgescup i skiskyting på Ullsheim 21.- 23..januar 2022!

Vi kjem tilbake med meir informsjon. Oversikt over våre støttespelarar innan overnatting finn de i fana "Overnatting".
Resultatliste frå cuprenn nr 5 i klassisk stil

Postet av Markane IL den 10. Mar 2020

Tysdag 10.mars vart sesongens femte cuprenn arrangert på Ullsheim. Rennet gjekk i klassisk stil.

Fotoet er av deler av startfeltet i klasse 9-10 år: Nicolai Mork Sande (53), Brita Svarstad Heggdal (54) og Samuel Teige Kompalla(55). Startar er John Roger Meland.


Resultatliste frå cuprenn nr 5 i klassisk stil Dato: 10.03.2020
Bronse til Maren på fellesstarten i jr.NM skiskyting

Postet av Markane IL den 8. Mar 2020

Maren Hjelmeset Kirkeeide tok bronse i klasse K17 under junior-NM skiskyting på Folldal. Også Oskar Guddal Breivik var nær medalje med 5.plass på sprinten i M18.


Maren Hjelmeset Kirkeeide sikra seg NM-medalje då ho gjekk inn til bronse i K17. Ho låg i teten etter dei to første skytingane der ho fekk totalt to bom. På den tredje skytinga vart det tre strafferundar og ho gjekk ut som nummer seks. Trass i to bom også på siste skyting var ho med i medaljestriden på den siste runden. Med god fart i sporet gjekk ho inn til ein solid bronse. Anna Espeli frå Geilo tok gull, 26 sekund før Maren. Opp til sølvplass var det 16 sekund. 

På sprinten laurdag var det berre 3,5 sekund som skilde Oskar Guddal Breivik frå ein medalje. Han kom på ein flott 5.plass i klasse M18.

Gunn Kristi Tvinnereim frå Hardbagg tok gull på fellesstarten og bronse på sprinten i klasse K18.
Cuprenn i klassisk stil tysdag 10.mars

Postet av Markane IL den 8. Mar 2020

Det er klart for sesongens femte cuprenn på Ullsheim tysdag 10.mars kl.1830. Rennet går i klassisk stil. 

Påmelding frå kl. 1750. Første start kl. 1830. Startkontingent kr 50

Bollar og saft sponsa av Coop Extra Stryn. 

Vel møtt!

Nye deltakarar og løparar frå andre klubar er også velkomne!
Resultatliste frå cuprenn nr 4 i skicross 25.02.2020

Postet av Markane IL den 25. Feb 2020

Over 50 løparar deltok på sesongens fjerde cuprenn på Ullsheim som gjekk som skicross. 

Her er resultatlista:


Resultatliste frå cuprenn nr 4 i skicross Dato 25.02.2020
Klart for cuprenn nr 4 på tysdag 25.februar

Postet av Markane IL den 23. Feb 2020

Sesongens fjerde cuprenn på Ullsheim tysdag 25. februar kl 1830
Rennet går som skicross

Påmelding frå kl 1750
Første start kl 1830
Startkontigent: kr 50,-

Bollar og saft sponsa av Coop Extra Stryn

Vel møtt

Løparar frå andre klubbar er òg velkomne

Skigruppa
Gull til Johannes på VM-fellesstarten!

Postet av Markane IL den 23. Feb 2020


Johannes Thingnes Bø sikra seg eit suverent VM-gull på fellesstarten i Anterselva. Tarjei Bø tapte spurten om bronsen og enda på ein fjerdeplass.  (Foto av Christian Bier, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65545745 )

På den siste øvinga skulle det endeleg bli full klaff for Johannes som så langt i VM hadde to sølv og ein 5. plass i dei individuelle løpa. Johannes låg i tet heile vegen og skaut fire fulle hus, noko han var åleine om mellom dei som kjempa om medaljane undervegs i løpet.

Johannes gjekk utruleg godt på fjerderunde før den siste ståande serien, og auka leiinga frå 17 til 26 sekund. Med nytt fullt hus samstundes som det vart strafferundar på Quentin Fillon Maillet var sisterunden ein rein parade. Fillon Maillet tok sølvet.

Også Tarjei Bø gjekk eit godt løp, men tapte spurten om bronsen og måtte ta til takke med nok ein fjerdeplass. Bronsen gjekk til Emilien Jacquelin.

Vi gratulerer med gullet!


Sølv og bronse til Torje Seljeset

Postet av Markane IL den 22. Feb 2020

Torje Seljeset sikra seg sølv og bronse i kombinert under Hovudlandsrennet i Nybygda. (Foto: Johnny Seljeset)

Han sikra seg først ein kjempeflott sølvmedalje i kombinertøvinga på hovudlandsrennet fredag. Han starta som nummer seks, 1.38 minutt bak leiaren, og eit godt langrenn gjorde at han avanserte til ein andreplass, 42 sekund bak gullvinnar Fabian Østvold.

I kombicrosskonkurransen på laurdag vart det også medalje. Då gjekk Torje inn til bronse.
Sølv på herrestafetten i VM

Postet av Markane IL den 22. Feb 2020

Johannes Thingnes Bø gjorde ei solid opphenting på den siste etappen og sikra det norske stafettlaget sølv i VM. På det norske laget gjekk Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø. (Foto: Stian Grythaug) 

Noreg starta dårleg, og måtte jobbe mykje for å hente inn det Vetle Sjåstad Christiansen tapte då han måtte ut i strafferunde på første etappe. Også på den andre og tredje etappen brukte det norske laget for mange ekstra skot og det såg lenge ut til å gå mot ein bronsemedalje, heilt til Tyskland feila og måtte i strafferunden etter siste skyting.  Johannes klarte seg med eit ekstraskot på siste skyting og gjekk dermed ut like bak Tyskland. På den siste runden var Johannes klart best og sikra sølvet med god margin. Frankrike tok eit suverent gull.


Vi gratulerer Tarjei og Johannes med stafettsølv!
VM-gull på single miksstafett

Postet av Markane IL den 20. Feb 2020

Johannes Thingnes Bø sikra seg saman med Marte Olsbu Røiseland norsk gull på single miksstafett i VM i Anterselva torsdag.

Det såg vanskeleg ut med gull då Johannes trengde tre ekstraskot på første ståande skyting, men han slapp med skrekken. Med ein fantastisk serie med "fem rett ned" på siste ståande og suveren fart i sporet på sisterunden så slo det norske laget Tyskland med god margin på sisterunden.

Marte Olsbu Røiseland gjekk også eit kjempeløp. Ho trengde berre to ekstraskot totalt.

Sveits og Sverige var lenge med i medaljekampen, men for mange ekstraskot gjorde at Frankrike til slutt tok bronsemedaljen.

Vi gratulerer!

Sølv til Johannes Thingnes Bø på VM-jaktstarten

Postet av Markane IL den 18. Feb 2020

(Foto av Christian Bier, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65545745 )

Etter 4. og 5.plass på den første individuelle øvinga i VM (sprint) var både Johannes og Tarjei klare for å kjempe om medalje på jaktstarten. 

Det vart ein spennande jaktstart under VM i Anterselva søndag. Johannes bomma under første skyting og fekk tidleg avstand opp til russiske Alexandr Loginov som skaut både raskt og feilfritt på dei første tre skytingane. Loginov såg lenge ut til å ta eit nytt VM-gull, men på siste skyting bomma russaren og måtte ut i strafferunde. Då smatt både Johannes og franske Emilien Jacquelin forbi. Dei fekk ein jamn duell innmot mål

Johannes leia jaktstarten på eit tidspunkt, men slapp taktisk forbi franskmannen før det som vart ein særdeles spennande innspurt. Eit lite feilskjær gjorde at Johannes mista fart i siste partien før mål. Dermed vart det franske Jacquelin som sikra seg gullet på jaktstarten. Johannes gjekk i mål 0,4 sekund bak gullvinnaren. Russiske Aleksandr Loginov tok bronsemedaljen.

Tarjei Bø gjekk inn på ein 6. plass på jaktstarten.
Sølv på Norgescupsprinten på Dombås i M18

Postet av Markane IL den 18. Feb 2020

To frå Nordfjordteam/Stryn vgs gjekk seg til pallplass i M18- klassa under norgescupen på Dombås laurdag. Oscar Guddal Breivik (til høgre)  frå Markane IL  tok sølv på sprinten for medan Jens-Henrik Hegg frå VIk IL tok bronse.

Foto: Nordfjord Team

I tillegg til dei to på pallen er det yttarligare to frå Nordfjord Team blant topp 12 i løpet med 58 deltakarar. På 9. plass kom Emil Hage Streitlien frå Folldal IL og Stryn vgs og på 12 plass står Bendik Vereide frå Stårheim IL og Stryn vgs.

I klasse K17 vart det ei ny god plassering på Maren Hjelmeset Kirkeeide som kom rett bak pallen med sin 4.plass. Same plassering fekk Gunn Kristi Tvinnereim i klasse K18.

 

I klasse K17 vart det også ein 23. plass til Hedda Garlid Hilde og ein 26.plass til Emilie Flo Stavik.  Ingrid Heggen, Stårheim IL kom på 23. plass i K18 medan Oselie Henden vart nummer 27.

I klasse M20-22 vart det ein fin 9.plass til Erlend Bakken. Simon Hjelmeset Kirkeeide kom på 18.plass og Isak Hopland på 20.plass.

I klasse M17 vart Håvard Engeset Woldsund nummer 32 og Sindre Roset nr. 41 medan i klasse M19 vart Martin Aaland nr. 40 og Magnus Midthjell Gjørven nr. 49

 
3.plass til Torje Seljeset i FIS Youth Cup kombinert

Postet av Markane IL den 18. Feb 2020

Torje Seljeset gjekk inn til pallplass på 4,5 km kombinert under FIS Youth Cup på Knyken. Etter hopprennet låg han på ein 11.plass, men med nest beste langrennstid vart det ein flott tredjeplass totalt. Vinnar av  rennet vart Paul Wacher frå Ramsau medan tyske Mika Wunderlich tok andreplassen.

Også under rennet søndag gjorde Torje solid innsats og kom på 5.plass totalt etter å ha vore nr 10 etter hopprennet og fullført med tredje beste langrennstid.

Foto: Thomas Thaule, Fjordingen
VM-gull i blanda stafett til Tarjei og Johannes!

Postet av Markane IL den 18. Feb 2020VM i Anterselva starta med gull for Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø som begge gjekk på det norske laget som tok gull i blanda stafett. Med seg på laget hadde dei Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland.

Det var spenning til siste slutt, men Johannes gjekk ut på siste runden i front trass i to ekstraskot. Dermed kunne han kontrollere heilt til mål og Noreg forsvarte gullmedaljen i miksstafett frå i fjor.

Foto: Stian Grythaug

Vi gratulerer!
NM-gull til Maren Hjelmeset Kirkeeide på normalen i K17

Postet av Markane IL den 18. Feb 2020

Maren Hjelmeset Kirkeeide frå Markane IL/Stryn vgs/Nordfjord Team sikra seg gullet i klasse K17 på normaldistansen på Dombås. I mål var Maren 8,8 sekund føre nummer to i klasse K17, Synne Mæland-Herheim frå NTG Geilo. Siri Galtung tok bronsen. Foto: Nordfjord Team

Maren låg godt an heile løpet. På første skyting vart det berre ein bom, medan det vart fullt hus på andre skyting. Ut frå tredje skyting, der Marenskaut to bom, var ho likevel berre fem tidel bak Synne Mæland-Herheim. Med fullt hus på siste ståande skyting låg Maren 12 sekund bak gullet, men med ein sterk sisterunde i langrennssporet kneip ho sigeren og sikra seg NM-gull.

I same klasse gjorde også Hedda Garlid Hilde, Markane/Stryn vgs/Nordfjord Team, ein flott innsats. Ho leverte svært solid på skytebana med heile 19 av 20 treff på normaldistansen. Etter fantastisk skyting, blant dei aller beste sett heile dagen under eitt, gjekk ho inn til ein imponerande 14. plass. Emilie Flo Stavik vart nummer 30 i same klasse (2-2-4-3).

I klasse K18 gjekk Gunn Kristi Tvinnereim, Hardbagg/Stryn vgs, inn til ein sterk åttandeplass (2-2-1-1). Oselie Henden, Eid/Stryn vgs, vart nummer 18 (1-2-0-2), Ingrid Heggen, Stårheim/Stryn vgs nummer 24 (1-2-2-2), og Maria Bertine Sleire Tistel, Vik/Stryn vgs, nummer 30 (0-3-0-1).

 I M18 plasserte dei lokale seg slik:

Emil Streitlien, Stryn vgs/Folldal IL nr 1, Ask Haughovd, Stårheim/Stryn vgs, vart nummer 18. Han skaut godt, og pådrog seg berre to bom(1-0-1-0).

Oskar Guddal Breivik, Markane/Stryn vgs, vart nummer 20 (1-2-3-0), Bendik Vereide, Stårheim/Stryn vgs, nummer 26 (3-2-0-1), Jens-Henrik Hegg, Vik/Stryn vgs, nummer 32 (2-3-0-2) og Lasse Flo Bødal, Stårheim/Stryn vgs, nummer 45 (2-2-3-2).

 

I klasse M19 vart Sivert Raddum Skaug, Tretten/Stryn vgs, nummer 35 (3-3-0-1), Magnus Midthjell Gjørven, Markane/Stryn vgs, nummer 38 (3-0-2-2), Martin Aaland, Hardbagg/Stryn vgs, nummer 52 (4-2-1-2) og Torjus Engeset Woldsund, Volda/Stryn vgs, nummer 57 (3-4-1-2).

 I klasse M17 blei det ein flott 4. plass til Magnus Skeide Bakke, Eid/NTG Geilo (2-3-1-1). Vidare vart det 15. plass til Martin Straumsheim, Fossum/Stryn vgs (0-2-0-3), 40. Hallvard Engeset Woldsund, Volda/Stryn vgs (3-1-3-2) og 55. Sondre Roset, Hardbagg/Stryn vgs (2-2-2-3).

Også i klasse M20-22 vart det lokalt siger der Johan-Olav Smørdal Botn frå Stårheim IL/Team Hugaas gjekk heilt til topp med skyteserien (0-0-0-2). Isak Hopland frå Hardbagg IL kom på 16.plass med skyteseriane (0-1-2-0), Erlend Bakken vart nummer 39 (1-1-1-2) og Simon Hjelmeset Kirkeeide nr 53 med (3-3-0-4)

 

4. og 5.plass til Tarjei og Johannes på VM-sprinten

Postet av Markane IL den 18. Feb 2020

Det enda rett bak medaljane for Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø då dei vart nummer 4 og 5 på VM-sprinten i Anterselva.

Det starta så bra for Johannes Thingnes Bø med perfekt skyting etter første runde der han i tillegg var raskast, men derfra og ut gjekk det ikkjeheilt  vegen for Johannes som til slutt kom på 5. plass, 23.9 sekund bak russiske Alexandr Loginov som vann

Undervegs var det etterkvart Tarjei Bø som låg best an til gullet av dei norske. Men til slutt enda det rett bak pallplassane med ein 4. plass, 22.5 sekund bak vinnaren. Franske Quentin Fillon Maillet og  Martin Fourcade tok sølv og bronse.

Resultatliste frå cuprenn nr 3 i fri teknikk 11.02.2020

Postet av Markane IL den 11. Feb 2020

Tysdag 11.02.2020 var det lysfest med høgtideleg opning av det nye lysanlegget på Ullsheim. 

Etter den offisiell opninga var det klart for det tredje cuprennet for sesongen. Rennet gjekk i fri teknikk.

Resultatliste frå rennet finn du her:

Resultatliste frå cuprenn nr 3 i fri teknikk Dato: 11.02.2020
Andre Haugsbø og Anniken Hjellbakk Hole til topps i Tverrfjelldilten

Postet av Markane IL den 9. Feb 2020

Andre Haugsbø frå Gaular IL vann også i år Tverrfjelldilten. Han var i mål på 1.49.03,8. Det var 53,8 sekund føre Sindre Hoff frå Førde.

Anniken Hjellbakk Hole frå Sunnylven vart beste dame på 2.08.07,3.

Meir kjem.

Liveresultat frå Tverrfjelldilten finn du her: https://live.eqtiming.com/52564#result:196922-0-1118225-1-1- 

Offisielle resultat:

Resultatliste for Tverrfjelldilten 09.02.2020
Smørjetips Tverrfjelldilten

Postet av Markane IL den 9. Feb 2020

I dag, 9.februar, er det foreløbig mildt og ikkje nedbør, men vi reknar med at nedbøren som kjem blir som regn. Det betyr lik føre rundt heile løypa. Klisterføre. Legg noko hardt klister i botnen (blå), eit lag med fiolett, avslutt med universal (Multigrade, VM-klister, Nero) og Rossa/ossa spesial (eller ein annan type raudt klister): Det som går greitt på Ullsheim, går sannsynlegvis greitt resten av løypa. Lukke til!
Smørjetips til Tverrfjelldilten 2020

Postet av Markane IL den 8. Feb 2020

Skiforhold laurdag 8.2: Det er fem plussgrader og litt vind. Det har frose i natt og spora er faste og fine. Dagens smurning er universalklister av ein eller annan variant t.d. Swix VM-klister eller Rode Multigrade, kanskje blanda med lilla klister. 

Imorgon er det meldt litt nedbør, men uvisst kva type. Viss yr.no får rett, vil det framleis vere ein universalklistervariant. Kanskje Swix Nero er eit greitt tips. Vi prøver å legge ut litt om forholda imorgon tidleg,
Lysfest og cuprenn på Ullsheim tysdag 11.februar frå kl. 1700

Postet av Markane IL den 8. Feb 2020

Markane IL innbyr til cuprenn og lysfest på Ullsheim tysdag 11.februar frå kl. 1700.


Frå kl.1700: Påmelding til cuprenn

1800: Lysfest. Vi gler oss over nytt lysanlegg på Ullsheim

Offisell opning - apell -snorklipping m.m

Frå 1845: Cuprenn, langrenn, alle klassar

Premiering

Grilling/servering i og ved Årestove.

Vi ynskjer alle velkomne til lysfest!


Klart for Tverrfjelldilten på søndag 9.februar

Postet av Markane IL den 7. Feb 2020

Søndag 9.februar er det klart for Tverrfjelldilten. Rennet går som planlagt og det er gode forhold. Hugs å melde deg på innan fredag 7.februar kl.23.59!
Cuprenn nr 2 i klassisk stil tysdag 28.januar

Postet av Markane IL den 27. Jan 2020

Sesongens andre cuprenn på Ullsheim tysdag 28. januar kl 1830
Rennet går i klassisk stil og er også lagsmeisterskap for Markane IL

Påmelding frå kl 1750
Start kl 1830
Startkontigent: kr 50,-

Bollar og saft sponsa av Coop Extra Stryn

Vel møtt.

Løparar frå andre klubbar er òg velkomne.

Skigruppa
Innbyding til Tverrfjelldilten 9.februar 2020

Postet av Markane IL den 27. Jan 2020

Søndag 9.februar er det klart for den åttande Tverrfjelldilten. Rennet er 40.2 km langt og går i klassisk stil med start og mål på Ullsheim. Rennet er seedingrenn til Birkebeinerrennet. I år inngår rennet også i SSF-cup for junior. Påmeldinga er opna: https://minidrett.nif.no/Event#335460-011 


INNBYDING TIL TVERRFJELLDILTEN 2020 (1).pdf
Resultat frå krinsrenn sprint i skiskyting på Ullsheim 19.januar

Postet av Markane IL den 19. Jan 2020Her er resultatlista frå krinsrenn sprint i skiskyting på Ullsheim søndag 19.januar


Resultatliste krinsrenn sprint i skiskyting Ullsheim 19.01.2020
Resultat frå KM normal skiskyting 18.01.2020

Postet av Markane IL den 18. Jan 2020

Her er resultatlista frå KM normal skiskyting på Ullsheim laurdag 18.januar:

Resultatliste frå KM normal skiskyting Markane IL 18.01.2020
95 deltakarar på sesongens første cuprenn

Postet av Markane IL den 14. Jan 2020Sesongens første cuprenn vart arrangert på Ullsheim. I alt 95 løparar frå både Markane og naboklubbane på Nordfjord og Sunnmøre stilte opp. Rennet gjekk i fri teknikk og var også lagsmeisterskap for Markane IL

Neste løp går om fjorten dagar.

Deltakarliste for dei yngste og resultatliste for klassane frå 11 år og oppover finn du nedanfor:

Resultatliste for cuprenn 1 i fri teknikk 14.01.2020
Cuprenn nr 1 vert arrangert tysdag 14.januar

Postet av Markane IL den 13. Jan 2020


CUPRENN NR 1

Sesongens første cuprenn på Ullsheim tysdag 14. januar kl 1830.
Fri teknikk
Individuell start 0-12 år
Fellesstart frå 13 år
Òg lagsmeisterskap for Markane IL

Påmelding frå kl 1750
Start kl 1830
Startkontigent: kr 50,-

Bollar og saft sponsa av Coop Extra Stryn ved målgang.

Vel møtt.

Løparar frå andre klubbar er òg velkomne.
Resultatliste frå Ullsrennet sprint 05.01.2020

Postet av Markane IL den 6. Jan 2020


Søndag 5.januar vart det arrangert sprintrenn på Ullsheim.

Her er resultata:

Resultatliste Ullsrennet sprint 05.01.2020
Sprint Ullsheim 05.01.2020

Postet av Markane IL den 4. Jan 2020

11 år og eldre: Prolog start klokka 1200

Alle går tre rundar i heat.


Distanserenn 600 meter 10 år og yngre: Start  ca. kl.1220


Heat:

6 stk i kvart heat, ikkje tidtaking i 1.runde

Sortering av heat: 1.runde blir sortert etter prologtid, uavhengig av alder og kjønn

Startlista for heat i runde 2 og 3 kjem fortløpande.

Plassering 1 og 2 blir flytta opp medan plassering 5 og 6 vert flytta ned i neste runde.

Resultatliste klassevis etter total poengsum etter tre heat, rangert frå lågast til høgast.Resultatliste for Ullsrennet 04.01.2020

Postet av Markane IL den 4. Jan 2020

Laurdag 4.januar vart Ullsrennet arrangert på Ullsheim med om lag 105 deltakarar.

Her er den offisielle resultatlista:

Resultatliste for Ullsrennet 04.01.2020