Innkalling med sakliste til omframt årsmøte i Markane IL måndag 8.april 2024 kl.1930

Postet av Markane IL den 21. Mar 2024

Styret i Markane IL kallar med dette inn til omframt årsmøte på Ullsheim måndag 8.april kl.1930.

På saklista står godkjenning av oppstart av arbeid med tre anlegg som ligg inne på anleggsplanen: godkjenning av oppstart av arbeid på o-kart Hogden/Langeset, godkjenning av oppstart av arbeid på o-kart Stryn sentrum og godkjenning av oppstart av arbeid på frisbeegolfbane

Her finn du sakliste med framlegg til vedtak og alle vedlegg til sakene:

Sakliste til omframt årsmøte i Markane IL måndag 08.04.2024 kl.1930 

Vedlegg sak 2: Godkjenning av oppstart av arbeid på o-kart Hogden Langeset

Vedlegg sak 2: Oversiktskart over området o-kart Hogden vest

Vedlegg sak 3: Godkjenning av oppstart av arbeid på o-kart Stryn sentrum

Vedlegg sak 3: Oversiktskart over området o-kart Stryn Sentrum

Vedlegg sak 4: Godkjenning av oppstart av arbeid på frisbeegolfbane på Ullsheim


Utlagt 28.03.2024

Merknad til sak 4 nr 1: I samband med sak 4 har det vore spurt etter kart. Banedesign og kartteikning ligg inne i tilbodet frå leverandør. Dersom årsmøtelyden godkjenner oppstart av arbeid med frisbeegolfbane, vert det synfaring saman med leverandøren og  grunneigarane for å godkjenne plassering av punkt. Dei to grunneigarane som bana eventuelt vert bygd på, er kjende med dette.


Utlagt 29.03.2024:

Merknad til sak 4 nr 2: Det er ikkje aktuelt å legge ut detaljert kostnadsoverslag basert på tilbod frå leverandør ope på nett. Dei medlemene som ønskjer å sjå gjennom dei vedlegga til sak 4 som ikkje ligg offentleg ute i førekant av møtet, kan få dei tilsendt på e-post. Ta i så tilfelle kontakt på antoniakaretekongsvik@gmail.com eller tlf 90 99 99 88.Vel møtt!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.